Zwroty

  • Przesyłki  z towarem do reklamacji  odbieramy tylko bez pobrania „Ustawa o ochronie praw konsumentów (rozdz.2,  artykuł .16.1,  podpunkt  10) (Przesyłki pobraniowe nie są odbierane)
  • Wymiany towaru dokonamy na nasz koszt w przeciągu 3 dni od daty otrzymania przez nas zwrotnej przesyłki .
  • W przypadku braku towaru na wymianę,  kwotę zakupu i koszty wysyłki w terminie do 7 dni na konto bankowe od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość:

  • Do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny ma prawo ma prawo tylko osoba fizyczna.
  • Osoby które nabyły towar w celach związanych z działalnością gospodarcza nie podlegają tej ustawie, nie mogą zwrócić towaru bez podania przyczyny
  • Towar należy odesłać w stanie nie naruszonym, towar nie może być montowany, używany
  • Koszty związane z transportem ponosi nabywca
  • Zgodnie z ustawą w przeciągu 14 dni od otrzymaniu przesyłki. Nasza firma dokonuję zwrotu na rachunek bankowy dołączony do przesyłki zwrotnej.
  • Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych